Το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τη λειτουργία του, μετά την έκδοση του διατάγματος για αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου. Το διάταγμα αναφέρεται στην Τρ. Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, δηλαδή δεν εξαιρεί τα υποκαταστήματα, αλλά μόνο τις θυγατρικές από τις σχετικές ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αναγκαστική μετατροπή του 37,5-60% των ανασφάλιστων καταθέσεων και δέσμευση του υπόλοιπου μέχρι την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης.

Ο λόγος που επικαλείται η Τράπεζα για την αναστολή της λειτουργίας της στη Ρουμανία είναι για να «εξετάσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των εργασιών της με πώληση».

«Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας έχει ενημερωθεί σχετικά», αναφέρει ανακοίνωση της Τρ. Κύπρου Ρουμανίας.

Η Τράπεζα ήταν ανοικτή μέχρι την Παρασκευή δημιουργώντας ερωτήματα γιατί επιτράπηκε η εκροή κεφαλαίων.

«Μέχρι να επαναλειτουργήσει το υποκατάστημα, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΑΤΜ και να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο για ειδική βοήθεια», αναφέρεται.

Facebook Comments