Την εκτίμηση πως η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής εκ μέρους της Ελλάδας σε συνδυασμό με την επαναγορά ομολόγων που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους διατυπώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σε έκθεση για τις συνθήκες στις αγορές κρατικών ομολόγων στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (OECD Sovereign Outlook 2013) που περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, περιγράφονται οι συνθήκες δανεισμού της χώρας από τον Μάιο του 2010 οπότε εισήλθε στο Μνημόνιο έως και το Δεκέμβριο 2012, όταν και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά πως η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής εκ μέρους της Ελλάδας σε συνδυασμό με την επαναγορά ομολόγων που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως το χρηματοδοτικό κενό των επόμενων τεσσάρων ετών θα καλυφθεί με εκδόσεις εντόκων γραμματίων 9 δισ. ευρώ, μέσω της δημιουργίας πλεονάσματος ύψους 3,5 δισ. ευρώ, μέσω της αναβολής της πληρωμής των δανείων του EFSF (3,4 δισ. ευρώ για το 2012-2014 και 9,5 δισ. ευρώ για το 2015-2016), αλλά και από την μετακύλιση του χρέους που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζωνης (3,7 δισ. ευρώ για το 2012-2014 και 1,9 δισ. ευρώ για το 2015-2016).

Facebook Comments