Ξεκινά σήμερα μετά από πολυήμερη διακοπή η διαπραγμάτευση των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών πλην των δύο τραπεζών Λαϊκής και Τρ. Κύπρου.

Όπως δήλωσε στη StockWatch, ο Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ Νώντας Μεταξάς, η απόφαση λήφθηκε πριν από λίγο από το συμβούλιο του χρηματιστηρίου λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης που υπάρχει για την κατάσταση των δύο τραπεζών.

Η απόφαση για τις δύο τράπεζες, ανέφερε, ισχύει για μέχρι 10 μέρες τονίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί επιτροπή κρίσης με μέλη του συμβουλίου του ΧΑΚ και του προσωπικού που συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα λαμβάνουμε αποφάσεις ανάλογα», σημείωσε.

Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ αναφέρει ότι από σήμερα 2 Απριλίου 2013 όλοι οι τίτλοι των εισηγμένων εταιρειών θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο εκτός από τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

– Ενόψει σχετικής απόφασης που λήφθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Εξυγίανσης, το διορισμό Ειδικών Διαχειριστών οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης των Τραπεζών (Bank of Cyprus Public Company Ltd και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) και των σχετικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Bank of Cyprus Public Company Ltd και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd από σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και για περίοδο 10 εργασίμων ημερών δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης).

Η απόφαση για αφορά τους πιο κάτω τίτλους:

• Bank of Cyprus Public Company Ltd (ΤΡΚΥ/ BOCY)
• Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ΤΡΚΜΧ/ BCCB)
• Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΚ/ BCCCB)
• Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΕΔ/ BCCOD)
• Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΕ/ BCOCO)
• Bank of Cyprus Public Company Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (ΤΡΚΑΓ/ BCSC)

• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ΛΑΙΚ/ CPB)
• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΛΑΙΚΘ/ CPBCB)
• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Μη-Σωρευτικά Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 (ΛΑΙΚΛ/ CPBCC)
• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΛΑΙΚΑ/ CPBCS)
• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Εγγυημένα Ομόλογα (ΛΤΔΕ/ CPBG)
• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Εγγυημένα Ομόλογα (ΛΤΔΕ2/ CPBG2)

Επιπρόσθετα με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των Εγγυημένων Ομολόγων των εταιρειών Amathus Public Ltd (ΑΜΕΧ/ AMGB) και K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd (ΑΘΗΕΧ/ ACDB) μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα των εγγυήσεων. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών εφόσον τα εν λόγω Ομόλογα είναι Εγγυημένα από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο είχε αποστείλει σχετική Εγκύκλιο στις εταιρείες στις 28 Μαρτίου 2013 (Αρ. 04-2013) με την οποία ζητούσε από τις εισηγμένες εταιρείες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες εξελίξεις, ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την έκταση των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι αριθμός εισηγμένων εταιρειών έχουν ήδη προβεί σε σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο αριθμός εταιρειών δεν έχουν ακόμη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό πως αυτές επηρεάζονται από τις πρόσφατες εξελίξεις, γεγονός που το Χρηματιστήριο παρακαλεί τους επενδυτές να προσέξουν ιδιαίτερα. Προτρέπονται συνεπώς οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μελετούν τις σχετικές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε επενδυτικών αποφάσεων.

Facebook Comments