Πλάνο για διάθεση των στοιχείων ενεργητικού της πρώην Λαϊκής, που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή κατά 18% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, ετοίμασε η διαχειρίστρια της τράπεζας.

Ο οδικός χάρτης για πώληση της Λαϊκής περιλαμβάνει τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μείνει στην τράπεζα και καταγράφει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μεγιστοποιηθεί η αξία στους ανασφάλιστους καταθέτες της τράπεζας.

Με το bail-in Μαρτίου, οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής έχασαν κοντά στα €4 δισ. Μέρος του καθαρού ενεργητικού της Λαϊκής χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση της BOCY έναντι της συμμετοχής της Λαϊκής κατά 18% στην Τράπεζα Κύπρου.

Στην παλιά Λαϊκή έμειναν επίσης οι διάφορες θυγατρικές της τράπεζες στο εξωτερικό.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής δεν έχουν ανακοινωθεί από την αρχή εξυγίανσης, που περιλαμβάνει την ΚΤ, το υπουργείο οικονομικών και την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, και η όλη διαδικασία εξυγίανσης εξελίσσεται υπό πλήρη μυστικότητα. Υπολογίζεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού της πρώην Λαϊκής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις θυγατρικές της σε χώρες όπως η Σερβία, η Ρωσία και η Ουκρανία, που βρίσκονται σήμερα σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε η StockWatch, η διαχειρίστρια υπολογίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έμειναν στην παλιά Λαϊκή αξίζουν κοντά στα €750 εκ.

Το μεγαλύτερο στοιχείο ενεργητικού της Τράπεζας είναι η συμμετοχή του 18%. Η διαχειρίστρια φέρεται να υπολογίζει ότι το ποσοστό αυτό αξίζει λιγότερο από €0,5 δισ.

Μετά την οριστικοποίηση του οδικού χάρτη για την πλήρη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να προχωρήσει σε διαγωνισμό για ανάθεση των δικαιωμάτων ψήφου σε αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο οίκο συμβούλων ή σε διεθνή οργανισμό.

Άλλος οίκος θα αναλάβει την εξεύρεση πιθανών αγοραστών του 18%, με το οποίο θα ασκεί σημαντική επιρροή στην πολυμετοχική Τράπεζα Κύπρου.

Ο αρχικός στόχος για τη μεταφορά των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Κύπρου σε συμβουλευτικό ή ελεγκτικό οίκο ήταν στο τέλος Ιανουαρίου. Το θέμα καθυστερεί καθώς φαίνεται να τροχιοδρομούνται νέες θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής.

Facebook Comments