Σημαντικές ήταν οι ανακοινώσεις που περιμέναμε στις 15:30 για το Α.Ε.Π του Καναδά.Το Α.Ε.Π για τον Νοέμβριο βρέθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις και στο 0,2% σε μηνιαία βάση.Ανοδικά πάνω από το 1,1200 κινείται το USD/CAD σημειώνοντας υψηλά 3,5 ετών.

Facebook Comments