Οι πολιτικοί που κυβερνούν με τη βοήθεια του δικού τους εθνικού νομίσματος και δεν σκέπτονται ορθολογικά –αφού θυσιάζουν τα πάντα στο όνομα της επανεκλογής τους– έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να αυξάνουν ανεξέλεγκτα την ποσότητα κυκλοφορίας του χρήματος, καθώς διακατέχονται από το «σύνδρομο του πολυγράφου».

Νομίζουν λοιπόν ότι μπορούν να αυξάνουν τον όγκο του χρήματος κατά βούλησή, σαν να αναπαράγουν προκηρύξεις σε πολύγραφο!.

Αυτό το σύνδρομο, που το έζησε η Ελλάδα με τη δραχμή κατά την περίοδο 1970-1992, το έζησε και η Αργεντινή πρόσφατα. Όταν όμως αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος στην οικονομία, και ως εκ τούτου τονώνεται η ζήτηση, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα εκ μέρους της προσφοράς (παραγωγής), τότε εκτινάσσεται ο πληθωρισμός και οι εισαγωγές. Εδώ βρίσκεται η αρχή του τέλους, που βιώνει εκ νέου η Αργεντινή στις ημέρες μας.

Έχοντας υπόψη τον τρόπο σκέψης των πολιτικών μας, και ειδικότερα των ένθερμων υποστηρικτών της δραχμής, τότε εύλογα συμπεραίνουμε ότι κάτι παρόμοιο υπόσχονται και οι δραχμιστές για τη χώρα μας.

Βιώνουν λοιπόν την αυταπάτη –και το δείχνουν στις ομιλίες τους– ότι μπορούν να αυξάνουν τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά το δοκούν, για να καλύψουν το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Από την άλλη όμως αγνοούν τα όσα προαναφέρθηκαν και πρόσθετα το ακόλουθο βασικό: Oι εισαγωγές πληρώνονται σε συνάλλαγμα!

Λύνουν λοιπόν, κατά το μυαλό τους με τη δραχμή το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και εκείνο της έλλειψης ρευστότητας, δημιουργούν όμως από την άλλη –πλην του πληθωρισμού και της αύξησης των εισαγωγών– ένα νέο πρόβλημα που σχετίζεται με τις πληρωμές της χώρας στο εξωτερικό σε συνάλλαγμα.

Η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να λυθεί και με άλλους τρόπους και ειδικότερα με τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού νομίσματος, όπως π.χ. με μια σειρά αναπτυξιακών ομολόγων. Αυτό, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να οδηγήσει σε εκτροπές την οικονομία, υπό μια προϋπόθεση: Να έχει αντίκρισμα μια αξία.

Αργεντινή 2013-14

Σημειώθηκε ότι η Αργεντινή είχε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα το 2013. Διευκρίνιση: Απέκτησε μεγάλο εμπορικό ελλειμμα στο χώρο της ενέργειας (μείωση των εξαγωγών που ανήλθαν σε 5,25 δις $ και άυξηση των εισαγωγών που ανήλθαν σε 11,5 δις $).

Το εμπορικό της ισοζύγιο παραμένει θετικό αλλα οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό απ ότι οι εξαγωγές το 2013.

Η εκροή όμως συναλλάγματος για άλλους λόγους πλην των εισαγωγών αγαθών, οδήγησε σε μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών – το πρώτο μετά το 2001 – κατά το 2013.

Και όλα αυτά μετά από υποτιμήσεις-διολισθήσεις του πέσος κατά 1200% από το 2002! Μόνο για το 2013, 24% υποτίμηση του πέσος και 18,5% για τις αρχές του 2014.

Πληθωρισμός 28% το 2013 και 5% για τον Γενάρη του 2013. Συναλλαγματικά αποθέματα, μείωση κατά 30% το 2013 και βρίσκονται στο επίπεδο των 30 δις δολαρίων σήμερα!
 

Facebook Comments