Κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Credit Suisse στο τέταρτο τρίμηνο, εξαιτίας νομικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με θέματα φορολογίας και ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ.

Τα καθαρά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζας ανήλθαν στα 267 εκατ. ελβετικά φράγκα, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τα 263 εκατ. φράγκα της αντίστοιχης χρήσης του 2012. Δεν ξεπέρασαν, ωστόσο, τα 398 εκατ. φράγκα που ανέμενε η αγορά.

Η διοίκηση της Credit Suisse πρότεινε την καταβολή μερίσματος 70 σεντίμ ανά μετοχή, σε μετρητά, για τη χρήση 2013. Σημειώνεται ότι την τελευταία διετία η τράπεζα κατέβαλλε τα μερίσματα εν μέρει σε μετοχές προκειμένου να τονώσει τα κεφάλαιά της.

Facebook Comments