Αθωώθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο Ανδρέας Κουρής, γιος του εκδότη Γιώργου Κουρή, για την υπόθεση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, ποσού 1.996.459,09 ευρώ, από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter.

Το δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αντιπρόεδρος χωρίς εκτελεστικές ή εκπροσωπευτικές της εταιρείας αρμοδιότητες.

Σε δήλωσή του ο συνήγορός του Θέμης Σοφός, αναφέρει:

«Σύμφωνα με το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, η διάκριση εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών είναι ουσιώδης, ενώ ρητώς ορίζεται ότι μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι εκείνα που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της εταιρείας. Το Δικαστήριο υιοθέτησε τη νεώτερη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 662/2013), σύμφωνα με την οποία όταν εργοδότης είναι ανώνυμη εταιρεία, υπόχρεος για ασφαλιστικές εισφορές που έχουν γεννηθεί μέχρι την 11-4-2012, που με το άρ. 25 Ν. 4075/2012 θεσπίστηκε η παρ. 7 του Α.Ν. 86/67 είναι μόνον ο διευθύνων σύμβουλος και για εισφορές που γεννήθηκαν μετά την 11-4-2012, που θεσπίστηκε η παρ. 7 του ΑΝ 86/67, υπόχρεοι για την καταβολή τους είναι τα πρόσωπα που ορίζονται ειδικά (δηλ. οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών), ενώ τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων (αντιπρόεδροι και σύμβουλοι) ευθύνονται μόνον αν λείπουν όλα τα αμέσως παραπάνω πρόσωπα και εφόσον ασκούν πραγματικά διαρκώς ή προσωρινά τα καθήκοντα των αρχικών υπόχρεων δηλαδή η ευθύνη αυτών είναι επικουρική. Το Δικαστήριο δέχθηκε για τον Ανδρέα Κουρή, ότι ουδέποτε υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», η οποία φέρεται οφειλέτης των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, ότι δεν είχε εξουσία εκπροσώπησης ή διαχείρισης ή την παραμικρή ανάμιξη σε θέματα που αφορούσαν στη διοίκηση και τη διαχείριση της ως άνω εταιρείας».

Facebook Comments