Σύγχυση έχει προκαλέσει στους φορολογούμενους πολίτες το ζήτημα της προκαταβολής του φόρου. Δηλαδή πάνω σε ποια εισοδήματα θα υπολογίζεται και σε ποια όχι.

Είναι γνωστό ότι η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται από το 2007 στο σύνολο τω εισοδημάτων στην περίπτωση μόνο που το εισόδημα από μισθώματα ή ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτερο από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, η τελική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει είναι: όταν κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις και παράλληλα εξασκεί ελευθέριο επάγγελμα ή εισπράττει ενοίκια ο φόρος θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε μία πηγή και το ίδιο θα ισχύει και για την προκαταβολή φόρου, ποτέ όμως για το τμήμα φόρου από μισθούς ή συντάξεις.

Δηλαδή αν κάποιος έχει ετήσιο μισθό 20.000 ευρώ και ταυτόχρονα εισπράττει ενοίκια 10.000 ευρώ ο φόρος για τον μισθό είναι 2.300 ευρώ και ο φόρος για τα ενοίκια 1.200 ευρώ.

Η προκαταβολή 55% δεν θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου των 3.500 ευρώ αλλά επί του φόρου των ενοικίων των 1.200 ευρώ.

Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τα ελευθέρια επαγγέλματα.

Μέχρι πέρυσι ίσχυε με νόμο του 2007 ότι εάν τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα ή μισθώματα ήταν μεγαλύτερα από τους μισθούς ή τις συντάξεις που λάμβανε ο ίδιος φορολογούμενος τότε η προκαταβολή του φόρου υπολογιζόταν στο σύνολο του φόρου.

Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, όπως αναφέρει το Βήμα, θα υπολογίζεται μόνο στον φόρο των μισθωμάτων ή του ελευθέριου επαγγέλματος ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου από μισθούς ή συντάξεις.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα υπολογίζεται προκαταβολή στον φόρο από μισθούς ή συντάξεις.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου οικονομικών όπου χρειάζεται ειδικότερη διευκρίνιση θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή υπουργική απόφαση.

Εντός της ημέρας θα υπάρξει και διευκρινιστική ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών.

Facebook Comments