Στις αναπτυγμένες αγορές διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετά την αξιολόγηση του οίκου FTSE. Ωστόσο, ο FTSE διατήρησε την Ελλάδα υπό παρακολούθηση για πιθανό υποβιβασμό (watch list) από το καθεστώς των αναπτυγμένων αγρών σε αυτό των αναδυόμενων αγορών. Η επόμενη αναθεώρηση θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στην έκθεση αξιολόγησης του FTSE σημειώνεται πως οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν να προωθούν αργά την ανάπτυξη του ρυθμιστικού καθεστώτος στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Αν και αναγνωρίζει πως πολλές θεσμικές παρεμβάσεις καταδεικνύουν την προσπάθεια η ελληνική αγορά να ευθυγραμμιστεί με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες αγορές, ωστόσο υπογραμμίζεται πως οι επενδυτές θεωρούν ότι οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις δεν αποτυπώνονται πλήρως στις πρακτικές της αγοράς και δεν άρουν τις σχετικές δυσκολίες.

Facebook Comments