Ανησυχία προκαλεί στους μετόχους και ομολογιούχους της Νηρεύς η χθεσινή -τρίτη κατά σειρά- πρόσκληση για συνέλευση των ομολογιούχων από την Τράπεζα Eurobank, με την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ.

Βασικό θέμα της συνέλευσης αποτελεί η περαιτέρω χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 28 Φεβρουαρίου 2014 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 28 Φεβρουαρίου 2014, για τις 13 Ιουλίου 2015.

Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι και αυτή η συνέλευση θα αναβληθεί, δεδομένου ότι οι πιστώτριες τράπεζες της Νηρεύς, έχουν συνδέσει το θέμα του ομολογιακού, με την συνολική αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί με μετοχοποίηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων. Καθώς η “υπόθεση” μετοχοποίηση δεν προχωρεί, οι κινήσεις αυτές εκτιμάται ότι πλήττουν καίρια την αξιοπιστία της εταιρείας και την συναλλακτική της ικανότητα.

Οπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν συμφωνήσει να προχωρήσει το πλάνο της μετοχοποίησης, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από την πλευρά των τραπεζών, οι οποίες φαίνεται να έχουν “παγώσει” προς το παρόν το θέμα. Οι ίδιοι, κάνουν έκκληση για σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος, καθώς όπως αναφέρουν, η στάση αυτή υποσκάπτει την πορεία του κλάδου, η οποία εφέτος χαρακτηρίζεται εξαιρετική, λόγω των πολύ αυξημένων τιμών πώλησης για την τσιπούρα και το λαβράκι.

Σε ότι αφορά την συνέλευση των ομολογιούχων της Νηρεύς -που έχει συγκληθεί για τις 24 Φεβρουαρίου-, σημειώνεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πέραν της χρονικής παράτασης, περιλαμβάνουν:

-Συνδρομή γεγονότων καταγγελίας του δανείου, σύμφωνα με σχετική επιστολή ομολογιούχου και με αίτημα του εκδότη, ενδεχόμενη καταγγελία του δανείου και τοποθέτηση των ομολογιούχων επί των ανωτέρω.

-Έγκριση για άμεση λήψη τυχόν εξασφαλίσεων/εξασφαλιστικών μέτρων για τις απαιτήσεις των ομολογιούχων από το δάνειο, σύμφωνα με αίτημα ομολογιούχων.

-Έγκριση για διαφορετική αντιμετώπιση των μικροομολογιούχων ως προς την αποπληρωμή τους, σύμφωνα με αίτημά τους (ενδεικτικά πρόωρη εξόφλησή τους, εξαγορά της συμμετοχής τους στο δάνειο).

-Παροχή διευκρινίσεων από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και από τους ομολογιούχους «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» επί θεμάτων που έχουν τεθεί από μειοψηφία ομολογιούχων.

Facebook Comments