Εξαιρετικά σημαντικές ήταν οι ανακοινώσεις για την εξέλιξη των τιμών στην Αγγλία. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 1,9% έναντι πρόβλεψης για 2,0% σε ετήσια βάση, ενώ ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή βρέθηκε στο 1,6% σε ετήσια βάση έναντι πρόβλεψης για 1,9%.

Πτωτικά κινείται το GBP μετά τις ανακοινώσεις.

Facebook Comments