Την παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών προβλέπει απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με την απόφαση:

– Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών που λήγει την 31η Μαρτίου 2014 παρατείνεται μέχρι και την 30ή Απριλίου 2014, των οριστικών δηλώσεων από ελευθέρια επαγγέλματα λήγει την 30ή Απριλίου 2014 και των οριστικών δηλώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις εκπνέει την 30ή Μαΐου 2014.

– Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ Έντυπο Ε7-Φ-01.015) οικονομικού έτους 2014 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr, ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΦΑΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με τη δήλωση αυτή υποχρεωτικά υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

– Οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες ΔΟΥ, σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.

Facebook Comments