Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται το ασφαλιστικό σύστημα, λόγω της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβλέπει για το 2014, απώλειες εσόδων που θα φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ, μόνο από την αύξηση της ανεργίας. Η επίσημη πρόβλεψη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το τρέχον έτος αναφέρει ότι η πραγματική ανεργία θα αγγίξει το 31,5% και οι άνεργοι τα 1.575.000 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση των μισθών στέρησαν από την κοινωνική ασφάλιση πόρους της τάξεως των 10,5 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, ενώ η εισφοροδιαφυγή από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς και από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ποσό 8,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ωστόσο πως από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Εργασίας, εκτιμά ότι «τα έσοδα των Ταμείων -κυρίως του ΙΚΑ- θα αυξηθούν λόγω των αυστηρών προστίμων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας».

Ειδικότερα το ΙΚΑ, κατά την ομοσπονδία εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, παρουσιάζει σημαντική μείωση εσόδων, καθώς ένας στους τρεις εργαζομένους παραμένει ανασφάλιστος (εισφοροδιαφυγή ύψους 6 δισ. ετησίως). Η απώλεια εσόδων από την υψηλή ανεργία υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ για κάθε ποσοστιαία μονάδα, ενώ υπάρχει αδυναμία είσπραξης 6,7 δισ. βεβαιωμένων εισφορών και συσσώρευση οφειλών προς τρίτους 7,5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα έξοδα του ΙΚΑ παρουσιάζουν αύξηση από 10,8 δισ. σε 11,08 δισ. από το 2011 στο 2012 λόγω αυξημένης συνταξιοδότησης.

«Το σύστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα πόρων και όχι παροχών» επιμένει ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Σ. Ρομπόλης και σημειώνει πως,«εφόσον δεν βρεθούν νέοι πόροι στήριξης των Ταμείων, θα είναι αναπόφευκτες οι περικοπές των παροχών τους».

«Είναι κρίσιμο για το σύστημα να βρεθούν άλλοι πόροι ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα εσόδων που δημιουργούν στα Ταμεία η ύφεση της οικονομίας, η ανεργία και η μείωση των αμοιβών επισημαίνει ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ.

Μάλιστα ο κ. Ρομπόλης σε πρόσφατη μελέτη για το Ασφαλιστικό διατύπωσε την εκτίμηση ότι το «έτος μηδέν» (οριακό έτος) για τη βιωσιμότητα του συστήματος μετατοπίστηκε κατά δέκα χρόνια νωρίτερα, από το 2025 στο 2015, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, της εκρηκτικής ανεργίας και του έντονου δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

«Απαιτείται ανεύρεση νέων πόρων εκτός των ασφαλιστικών εισφορών και του κρατικού προϋπολογισμού, όπως κρατικές προμήθειες, δημόσια έργα, χρηματιστηριακές και τραπεζικο-πιστωτικές συναλλαγές, επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών κτλ.» σημειώνει ο κ. Ρομπόλης.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014, οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μειωμένες κατά 1,723 δισ. ευρώ, από 10,487 δισ. το 2013 σε 8,764 δισ. ευρώ το 2014. Αντιστοίχως, η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ εμφανίζεται μειωμένη κατά 334 εκατ. ευρώ, από 1,108 δισ. ευρώ το 2013 σε 774 εκατ. ευρώ το 2014.

Facebook Comments