Σε εξέλιξη βρίσκεται και μάλιστα στην τελική ευθεία, η δίκη για τα δομημένα ομόλογα, με την πρόταση του Εισαγγελέα να δείχνει ενοχή για τους κατηγορούμενους, πλην ενός. Η διαδικασία έχει τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον παραγόντων της αγοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς κρίνονται πρακτικές στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, που θεωρούνται όχι απλώς συνήθεις αλλά και αυτονόητες.
 
Οι βασικές αιτιάσεις της αγοράς έχει σχέση κυρίως με το γεγονός ότι η εισαγγελική πρόταση είτε αγνοεί είτε αμφισβητεί ευθέως την καθημερινή παγκόσμια συναλλακτική πρακτική. Η συναλλαγή αυτή είναι παρόμοια όχι μόνο με τις άλλες συναλλαγές δομημένων ομολόγων που έγιναν στην Ελλάδα, αλλά παρόμοια με χιλιάδες τέτοιες συναλλαγές που γίνονται καθημερινά παγκοσμίως.
Είναι πρωτοφανές να αμφισβητείται η τιμή έκδοσης ενός ομολόγου, που είναι η τιμή που ο ίδιος ο εκδότης, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο, θεώρησε εύλογη για τη διάθεση του ομολόγου στο επενδυτικό κοινό (δηλ. τα ασφαλιστικά ταμεία).
 
Παράλληλα τα δομημένα ομόλογα δεν θα είχαν συμμετάσχει στο PSI+ γιατί υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε θεωρούνται ανώτερα σε σχέση με τα ομόλογα που υπάγονται στο εγχώριο δίκαιο και τα οποία τελικά συμμετείχαν στο PSI+ αφαιρώντας εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων. Αν τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν κρατήσει το ομόλογο, όχι μόνο δεν θα είχαν υποστεί απώλεια λόγω PSI+ αλλά και θα είχαν μία υπεραπόδοση η οποία δεν συγκρίνεται με καμία άλλη επένδυση στο χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών ταμείων.
 
Η εισαγγελική απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με και ουσιαστικά αμφισβητεί το πόρισμα των εποπτικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκεκριμένα του Financial Conduct Authority (FSA), και του ειδικευμένου οργάνου έλεγχου Serious Organized Crime Agency (SOCA). Οι αρχές αυτές είχαν λάβει λεπτομερέστατη καταγγελία από την ΑΔΕΔΥ, και σχεδόν πανομοιότυπη όσον αφόρα τις κατηγορίες με το μετέπειτα κατηγορητήριο, ωστόσο και οι δυο ελεγκτικές αρχές θεώρησαν τις κατηγορίες παντελώς αβάσιμες και αστήρικτες.
 
Η εισαγγελική απόφαση έρχεται επίσης σε πλήρη αντίθεση με το πόρισμα των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ και συγκεκριμένα του  Securities and Exchange Commission (SEC). Η αρχή αυτή επίσης είχε λάβει λεπτομερέστατη καταγγελία από την ΑΔΕΔΥ, και σχεδόν πανομοιότυπη όσον αφόρα τις κατηγορίες με το μετέπειτα κατηγορητήριο, ωστόσο και αυτή θεώρησε τις κατηγορίες παντελώς αβάσιμες και αστήρικτες.
 
Επίσης η αγορά θεωρεί ότι υπάρχουν στοιχεία επιλεκτικότητας στην πρόταση, καθώς καταδικάζεται μια συναλλαγή χωρίς να καταδικάζονται παρόμοιες συναλλαγές Ελληνικών Τραπεζών. Λογική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν επίσης διαθέσει δομημένα ομόλογα με παρόμοια χαρακτηριστικά σε ασφαλιστικά ταμεία.

Facebook Comments