Σημαντικές ήταν οι ανακοινώσεις για το ΑΕΠ του Καναδά σήμερα το μεσημέρι. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν βρέθηκε στο 2,3% έναντι πρόβλεψης για 2,5% για τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση ενώ σε μηνιαία βάση βρέθηκε στο -0,5% έναντι πρόβλεψης για -0,3%. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν βρέθηκε στο 2,9% βελτιωμένο σε σχέση με τις εκτιμήσεις, με την πρόβλεψη να βρίσκεται στο 2,6% για το τέταρτο τρίμηνο.

Σημαντική αντίδραση για το USD/CAD, κυρίως λόγω των αρνητικών ανακοινώσεων από τις Η.Π.Α.

Facebook Comments