Νέα αίτηση για ακύρωση της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ υπέβαλλαν στο Συμβούλιο Επικρατείας 201 παλαιοί μέτοχοι του Οργανισμού με την οποία αντιτίθενται στην αναγκαστική εξαγορά της εταιρίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την – όπως καταγγέλουν – μειώση της δικής τους περιουσίας.

Η νέα αίτηση στρέφεται κατά των διαταξεων του ν.4482/2017, με τις οποίες λύεται η από 30.04.2001 Οικονομική Συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., εξαγοράζεται αναγκαστικώς ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό Δημόσιο, οι μετοχές των αιτούντων περιέχονται αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αίτηση ακυρώσεως που υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ οι δύο προηγούμενες έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση για τις 4 Δεκεμβρίου.

Ηδη το ΣτΕ έχει εκδόσει προσωρινή διαταγή με την οποία «παγώνει» τη διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επί αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες, η εκδίκαση της οποίας δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, όμως αναμένεται σύντομα.

Μέχρι τότε πάντως η εκκαθάριση και κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ παραμένει στα «χαρτιά» αφού η δικαστική απόφαση με την οποία το ΣτΕ επιλήφθηκε της υπόθεσης, απαγορεύει ακόμα και την πρώτη πράξη εκκαθάρισης που είναι η καταγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Facebook Comments