Το γεν αποδυναμώθηκε καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας εισήγαγε επιθετικά μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ιαπωνικών ομολόγων.

Η διήμερη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση ενός προγράμματος ποσοτικής και ποιοτικής νομισματικής χαλάρωσης με στόχο την επίτευξη πληθωρισμού στο 2% σε διάστημα 2 ετών. Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τον «έλεγχο της νομισματικής βάσης» στην υλοποίηση της ποσοτικής χαλάρωσης που περιλαμβάνει λειτουργίες out market με στόχο της επέκταση της νομισματικής βάσης κατά 60-70 τρισ. γεν το χρόνο.


Η BoJ επίσης θα αυξήσει τις αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων επεκτείνοντας τον εναπομείναντα μέσο χρόνο ωρίμανσης των ομολόγων κατά περίπου 3 με 7 έτη. Ως αποτέλεσμα, η BoJ αποφάσισε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς assets με τις εναπομένουσες αγορές να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων.


Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η ιαπωνική οικονομία παρουσιάζει ενδείξεις ανόδου τη στιγμή που οι υπόλοιπες οικονομίες αναπτύσσονται με μέτριους ρυθμούς. Παρ όλο που η ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού είναι αρνητική στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν ενδείξεις ενίσχυσης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό.


Ο επίσημος στόχος επιτοκίου διατηρήθηκε στο 0,10%. Η ισοτιμία δολαρίου/γεν εκτινάχθηκε από το επίπεδο του 93,00 περίπου πάνω από τα 95,00 γεν.

Facebook Comments