Την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014 θα ανακοινώσει ο ΟΤΕ τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2013. Η ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα θα γίνει την ίδια ημέρα.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014.

Σημειώνεται ότι το δ.σ. του ΟΤΕ θα υποβάλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.

Facebook Comments