Με ιδιαιτέρως αυξημένα ποσά κυρίως σε επίπεδο «ανάλωσης αποθεματικού» ως προς τα έσοδα, και μισθοδοσίας ως προς τα έξοδα, καθώς και με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, δυόμισι μήνες πριν κλείσει το έτος δηλαδή, το καθιερωμένο σημείωμα σχετικά με τον ετήσιο για το 2017 προϋπολογισμό του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία».

Ειδικότερα, εμφανίζεται ποσό 1.420.000 ευρώ ως τμήμα εσόδων προερχόμενο από «Ιδια Κεφάλαια (ανάλωση αποθεματικού)», σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο που είχε εγγραφεί το περασμένο έτος και το οποίο ήταν 755.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με το ύψος αυτού του αποθεματικού. Αλλα έσοδα είναι η ετήσια επιχορήγηση του Ιδρύματος από τη Βουλή (ύψους 650.000 ευρώ), κάποιοι τόκοι (140 χιλ. ευρώ) και πωλήσεις βιβλίων (50.000 ευρώ).

Αντιστοίχως, υπάρχει συνολική αύξηση ύψους 84 χιλιάδων ευρώ για αμοιβές προσωπικού (από 492 χιλ. το 2016, είναι 555 χιλ. το 2017) και για εργοδοτικές εισφορές (από 119 χιλ, είναι 140 χιλ. το τρέχον έτος). Δεν είναι σαφές, από τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, αν η αύξηση αυτή οφείλεται στην ύπαρξη περισσοτέρων υπαλλήλων συγκριτικώς με την προηγούμενη χρονιά (τον Ιούνιο επισήμως είχε λεχθεί ότι το Ιδρυμα απασχολεί 28 υπαλληλους), ή αν προέρχεται από αναπροσαρμογή των αποδοχών των «παλαιών» υπαλλήλων».

Στα αξιοπρόσεκτα, επίσης, είναι η μεγάλη αύξηση στα προϋπολογιζόμενα ποσά για «Μελέτες – Ερευνες», αφού από τις 2.000 ευρώ πέρυσι, για φέτος καταγράφονται 33.000 ευρώ, ενώ αυξημένα είναι και τα ποσά για «Εκδόσεις – DVD» (από 167 χιλ. σε 226 χιλ.), «Εκπαιδευτικά προγράμματα» (από 440 χιλ. σε 511 χιλ.), «Ιστορικές Εκθέσεις – Συνέδρια» (από 110 χιλ. σε 150 χιλ.).

Από το, ως συνήθως, απλό ενημερωτικό σημείωμα, δεν προκύπτει συγκεκριμένη και αναλυτική αιτιολόγηση των προαναφερόμενων αυξήσεων, κυρίως των μεγαλυτέρων από αυτές.

Συνολικά, για το τρέχον έτος οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ιδρύματος της βουλής ανέρχονται στο ποσό των 2.260.000 ευρώ. Ο απολογισμός για το 2016 ήταν 1.655.000 ευρώ, ενώ βάσει σχετικών στιχείων για το 2015 έγιναν έξοδα ύψους 1.003.305 ευρώ.

Κατά τα λοιπά, εκτός της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης στην δημοσιοποίηση του περί τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το τρέχον έτος, έχει την δική του σημασία αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος, ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιό του πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2017: στα μέσα του έτους και σχεδόν πέντε μήνες πριν αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια.

Facebook Comments