Αναπτυξιακή ώθηση από την ουσιαστική εκμετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων αναμένει για την ελληνική οικονομία η Alpha Bank, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εξέδωσε σήμερα.

Για την Alpha Bank, πλέον η ανάκαμψη καθίσταται δυνατή:

α) μετά την εντυπωσιακή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
β) με την αυξημένη προσφορά υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού (με βάση τα διεθνή δεδομένα) και
γ) με τον εκ βάθρων εξορθολογισμό της λειτουργίας των αγορών εργασίας και προϊόντων.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την συστηματική προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και των αποκρατικοποιήσεων και με την εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ-27, καθιστούν τώρα τη χώρα ιδανικό τόπο εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους και προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ότι στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, το 1ο εντυπωσιακό δείγμα αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας ήταν από τον τουρισμό και τις εξαγωγές αγαθών που συνέβαλαν στην ανακοπή της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ της χώρας το 2013 και θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη από το 2014.

Το 2ο δείγμα αναπτυξιακής δυναμικής θα εκδηλωθεί μέσα στο 2014 με την επανέναρξη των επενδύσεων σε σημαντικά έργα υποδομής και με την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων που σηματοδοτούν ένα σημαντικό όγκο επενδύσεων στα επόμενα έτη.

Το 3ο δείγμα επιτάχυνσης της ανάπτυξης θα είναι από τη συνδυασμένη ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με την ελληνική βιομηχανία – με την προσέλκυση και σημαντικών ΞΑΕ σε πολλούς από τους ανωτέρω τομείς.

Το 4ο δείγμα ανάπτυξης θα προκύψει από την επάνοδο των ελληνικών καταθέσεων στη χώρα και την θετική πιστωτική επέκταση με επαναδραστηριοποίηση και της αγοράς ακινήτων και με προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη σημαντική αυτή αγορά.

Το 5ο δείγμα δυναμικής ανάπτυξης θα είναι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα με την εκμετάλλευση των λιμένων, των αεροδρομίων και των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και την ανάδειξη της χώρας ως σημαντικού διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου.

Αναμένονται, επίσης, σημαντικές επενδύσεις στην ενέργεια και στην υγεία ακόμη και με εξαγωγικό προσανατολισμό, κ.ο.κ..

Επομένως, η υψηλή ανάπτυξη της χώρας μετά το 2016 είναι τώρα δυνατή και η υλοποίησή της θα διευκολύνει την επίτευξη των αναγκαίων πρωτογενών πλεονασμάτων, σε συνδυασμό και με την σταδιακή αλλά συστηματική βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας που μπορεί να συμβάλλει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων με ρυθμούς υψηλότερους από το ονομαστικό ΑΕΠ ακόμη και με μείωση των φορολογικών συντελεστών τόσο στους έμμεσους όσο και στους άμεσους φόρους.

Επομένως, τα πρωτογενή πλεονάσματα κάθε άλλο παρά αποτελούν αντιαναπτυξιακό παράγοντα για την ελληνική οικονομία, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι αναλυτές, καταλήγει.
 

Facebook Comments