Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως προέκυψαν από την άσκηση προσομοίωσης (stress test) που διενεργήθηκε, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της Blackrock.

Αναφορικά με τις δυνητικές ζημίες του εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων από την άσκηση της Blackrock, η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται σε καλύτερη θέση σε σχέση με την αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Όμιλο της Εθνικής και ανέρχονται σε 2,183 εκατ. ευρώ, προκύπτουν ουσιαστικά από τη Finansbank, βάσει όμως μιας εξαιρετικά δυσμενούς άσκησης προσομοίωσης (stress test) που έχει συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης (baseline).

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι τις 15 Απριλίου 2014 η Εθνική θα καταθέσει σχέδιο κεφαλαιακών αναγκών που θα υλοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το σχέδιο αυτό θα καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Facebook Comments