Σκιές για την απόφαση της Τράπεζας Κύπρου να προχωρήσει στην εξαγορά της Uniastrum αφήνει η έκθεση των Alvarez & Marsal, που ετοιμάστηκε για την Κεντρική Τράπεζα.

Η έκθεση, που ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου, παραδόθηκε στις 26 Μαρτίου, και αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν τις δύο μεγάλες τράπεζες σε κρατική στήριξη. Η εξέταση του θέματος της Uniastrum είναι μία εκ των τεσσάρων ερευνών που έκαναν οι A&M.

Η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε μη δεσμευτική πρόταση να εξαγοράσει το 80% της Uniastrum το Φεβρουάριο του 2008, εκτέλεσε συμφωνία για αγορά της ρωσικής τράπεζας τον Ιούνιο του 2008 και ολοκλήρωσε την εξαγορά το Νοέμβριο του ίδιου έτους, λιγότερο από δύο μήνες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Η εκτελεστική διεύθυνση της Τράπεζας προχώρησε με την εξαγορά της Uniastrum «παρά τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες στη Ρωσία, την κατάρρευση της Lehman Brothers και την ανάγκη της Uniastrum για κεφαλαιακές ενέσεις πριν την εξαγορά από την Τράπεζα Κύπρου».

Η διεύθυνση της Τράπεζας στηρίχθηκε στο ότι οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον δεν ήταν καλός λόγος τερματισμού της συμφωνίας γιατί δεν επηρέαζαν τη Uniastrum, γιατί η προσπάθεια απόσυρσης από τη συμφωνία θα
είχε νομικές επιπτώσεις, γιατί οι όροι εξαγοράς είναι ευνοϊκοί, και σε άλλους λόγους.

Η Τράπεζα Κύπρου έλαβε νομική συμβολή που έλεγε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τους όρους της συμφωνίας για επαναδιαπραγματευθεί το τίμημα ή να ακυρώσουν την εξαγορά.

Ο μηχανισμός escrow που δημιουργήθηκε, αναφέρει η σύνοψη της έκθεσης, αναπροσάρμοσε μόνο μία φορά για τα κακά δάνεια και για την επίδεση ζητημάτων που σχετίζονται με αμοιβαία κεφάλαια, τη στιγμή που ο πολλαπλασιαστής θα άρμοζε για να προστάτευε την αξία της επένδυσης.

Κάποια μέλη του ΔΣ δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο να εξετάσουν την έκθεση due diligence πριν την έγκριση της πράξης.

Κάποια ευρήματα του due diligence φαίνεται να μην περιλήφθηκαν ή να μην αναφέρθηκαν ξεκάθαρα στο ΔΣ στις 26 Ιουνίου 2008.

Επίσης, η έκθεση υποστηρίζει ότι η Τράπεζα Κύπρου δάνεισε χρήματα και αγόρασε στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας για να στηρίξει τη Uniastrum, πριν την εξαγορά. Δεν είναι ξεκάθαρο αν το ΔΣ είχε υπόψη του αυτή την προηγούμενη χρηματοδότηση.

Η έκθεση λέει ότι το τμήμα εποπτείας της ΚΤ ενέκρινε την εξαγορά στις 4 Σεπτεμβρίου, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητή της ΚΤ στις 29 Σεπτεμβρίου, δύο βδομάδες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Η ΚΤ δεν θεώρησε σχετική την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά, και ενέκρινε την πράξη πριν η Ernst and Young ετοιμάσουν την τελική έκθεση due diligence.

Η ΚΤ δεν έβαλε όρους που να της επιτρέπουν να επαναξιολογήσει την κατάσταση αν προκύψουν σημαντικά γεγονότα μεταξύ της αρχικής έγκρισης και της ολοκλήρωσης της πράξης, δηλαδή μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 30 Οκτωβρίου.

«Δεν έχουμε βρει τεκμήρια που να υποστηρίζουν φήμες για διαφθορά σε σχέση με την πράξη», καταλήγει η σύνοψη της έκθεσης.

Facebook Comments