Στα αποτελέσματα των τραπεζικών ελέγχων που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται η JP Morgan, σε έκθεσή της με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2014.

Οι αναλυτές του οίκου αναφέρουν ότι αν και κάποιες λεπτομέρειες της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθήθηκε από την BlackRock δεν έχουν γίνει γνωστές, εκτιμούν ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών να αποδειχθούν υψηλότερες, οι πιθανότητες ωστόσο για κάτι τέτοιο περιορίζονται α) από τις κινήσεις/ πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί εκ μέρους των τραπεζών και β) από το γεγονός ότι οι υποθέσεις βάσει των οποίων έγιναν οι υπολογισμοί είναι «αρκετά συντηρητικές».

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσέθεσε ένα επιπλέον συντηρητικό στοιχείο, ορίζοντας ότι οι προβλέψεις θα πρέπει στα τέλη του 2016 να καλύπτουν το 95% τουλάχιστον των συνολικών αναμενόμενων ζημιών στη συνολική διάρκεια ζωής (lifetime) του δανειακού χαρτοφυλακίου και το 52% τουλάχιστον των NPLs.

Μεταξύ άλλων, η JP Morgan κάνει λόγο για μεγάλες διαφορές μεταξύ των ΕΤΕ, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς στο επίπεδο της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, και αξιολογεί τα στοιχεία για την ΕΤΕ ως υπερβολικά χαμηλά. Οι αναλυτές του οίκου αναφέρουν ότι δεν θεωρούν τις διαφορές στις εγχώριες δραστηριότητες των 3 τραπεζών τόσο μεγάλες, ώστε να δικαιολογούνται τόσο μεγάλες αποκλίσεις.

Οι αποκλίσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν, στην περίπτωση της ΕΤΕ, στα μεγέθη από τις διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες, αναφέρει η JP Morgan, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το σενάριο που χρησιμοποιήθηκε για την Finansbank -και τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν εξ αυτής για την ΕΤΕ- ως «υπερβολικά συντηρητικό».

Facebook Comments