Την έκθεση για τα πεπραγμένα της τρόικας στις χώρες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διάσωσης ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η δημιουργία του σχήματος της τρόικας ήταν αναπόφευκτη στην πρώτη φάση της κρίσης, λόγω της απουσίας κατάλληλων μηχανισμών και κατάλληλων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ασκείται, ωστόσο, έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η τρόικα σε ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ζητήματα διαφάνειας, αλλά και στον συχνά ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Έντονη κριτική ασκείται επίσης στην τρόικα για τις αστοχίες στον οικονομικό σχεδιασμό και στις προτάσεις πολιτικής.

Facebook Comments