Με τον πρόεδρο και διευθύνoντα σύμβουλο της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλο συναντήθηκε ο  υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ.Γιάννης Βρούτσης. Στην συνάντηση ήταν και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφω­σης και Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ), κ. Διονύση Νικολάου.

Στη συνάντηση, ο υπουργός ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η οποία αφορά στην υλοποίηση προγράμματος δωρεάν επαγ­γελματικής κατάρτισης 1.000 ατόμων που ξεκινά με την αποκλειστική  χρηματοδότηση  της επιχείρησης και θα υλοποιηθεί από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Η κίνηση αυτή αποτελεί άλλη μια κίνηση της PM εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά. Άλλωστε αρχιτέκτονας της πρωτοβουλίας που θα φέρει υπεραξία 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική γεωργία ελιναι ο κ. Θεοφιλόπουλος, ο οποίος στήριξε από την αρχή την προσπάθεια απορρόφησης του 50% της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας από την εταιρία.

Ο υπουργός Εργασίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της επιχείρησης και τόνισε ότι απαιτείται η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των πολιτικών, κοι­νωνικών και παραγωγικών δυ­νάμεων της χώρας για την αποτελεσ­ματικό­τερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εργασίας δήλωσε τα εξής:

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο και στελέχη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», προκειμένου να μας ενημερώσουν για μια σημαντική πρωτοβουλία που στηρίζει τον αγώνα μας για την ενίσχυση της απασχόλησης. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που θα οργανώσει και θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου η επιχείρηση.

Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την πρωτοβουλία της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η οποία «ανοίγει δρόμους» και  αποτελεί παράδειγμα προς μί­μηση διότι υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει μία ιδιωτική εται­ρία στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επενδύοντας στο πιο ελπιδο­φόρο και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, τους νέους. Απαιτείται η συστράτευση όλων για την αποτελεσ­ματικό­τερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των πολιτικών, κοι­νωνικών και παραγωγικών δυ­νάμεων της χώρας είναι απαραίτητη και εδώ έχουμε το ζωντανό παράδειγμα».

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το Αύριο» προσφέρει δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε ανέργους ή και εργαζομένους ή αυτοαπασχολούμενους που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους της επιχείρησης, χω­ρίς να ενταχθεί σε κάποιο κοινοτικό ή δημόσιο πρόγραμμα χρηματοδότη­σης.

Facebook Comments