Περιορίζεται ο αέρας στην αγορά αφού από τις 6/10 ο χρόνος εκκαθάρισης συναλλαγών μειώνεται από το Τ+3 σε Τ+2 και ταυτόχρονα υιοθετείται η χρήση του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Οι αλλαγές θα επιτρέψουν την απελευθέρωση κεφαλαίων από το Επικουρικό Κεφάλαιο για τις ΑΧΕ, ενώ θα μειωθεί και το κόστος ανά συναλλαγή.

Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σ. Λαζαρίδης την Παρασκευή σε ραδιοφωνική εκπομπή διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι ο επενδυτής θα πρέπει να καλύψει την αγορά που πραγματοποίησε σε δυο ημέρες, αντί για τρεις σήμερα, γεγονός που από την μια πλευρά “δυσκολεύει” τις κινήσεις του επενδυτή, από την άλλη απελευθερώνει κεφάλαια για τη χρηματιστηριακή εταιρεία αναφορικά που δεν χρειάζεται πλέον στον ίδιο βαθμό να χρηματοδοτεί το άνοιγμα των πελατών της.

Τέλος από την ενοποίηση των συστημάτων μετοχών και παραγώγων του Χ.Α. που θα ισχύσει από τις 5 Μαίου αναμένεται να επέλθει μείωση του κόστους κατά 18% και αύξηση των μελών του ΧΠΑ, καθώς η ελάχιστη εγγύηση μειώνεται για κάθε μέλος από 500 χιλ. ευρώ σε 30 χιλ. ευρώ.

Facebook Comments