Δυνατότητα δανεισμού ακόμα και μία μετοχής από 100 που προβλέπεται σήμερα θα μπορούν να έχουν οι επενδυτές στην αγορά των παραγώγων, σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί η διοίκηση του Χ.Α. 

Επίσης, καταργείται η δυνατότητα παροχής θετικού margin στους δανειστές, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε το αντίθετο. Αυτά, είναι μερικές από τις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά των παραγώγων, προκειμένου αυτή να ενδυναμωθεί και να αποκτήσει σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν πηγές στο Χ.Α.

Μεταξύ άλλων, σήμερα ισχύουν δύο διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης για αξίες και παράγωγα. Με τις αλλαγές που προωθούνται θα υπάρχει ένα σύστημα διαπραγμάτευσης για όλα τα προϊόντα (ΟΑΣΗΣ V4.0). Επίσης, έρχονται κοινοί κωδικοί μελών και χρηστών ανά αγορά, ενώ σήμερα ισχύουν διαφορετικοί.

Η διαπραγμάτευση στα παράγωγα γίνεται χωρίς όρια διακύμανσης, ενώ προωθείται το να μπουν όρια διακύμανσης. Σήμερα υπάαρχουν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας συστημάτων αξιών και παραγώγων. Προωθείται το να ισχύσει κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας για όλα τα προϊόντα. Σήμερα γίνεται ειδική διαπραγμάτευση μέσω API ή τερματικού ORAMA. Θα ισχύσει ειδική διαπραγμάτευση μέσω API. Σήμερα, ισχύει υποστήριξη λήψης τιμών παραγώγων και μέσα από το API παραγώγων. Θα ισχύσει η μη υποστήριξη λήψης τιμών απλό το κοινό API.

Σήμερα ισχύει η χρησιμοποίηση μόνο του τελευταίου ψηφίου του έτους στην ονοματολογία των παραγώγων. Θα ισχύει πλέον η χρησιμοποίηση των δύο τελευταίων ψηφίων του έτους στην ονοματολογία των παραγώγων. Το ISIN είναι το unique key για την εισαγωγή εντολής. Θα ισχύει το Αγγλικό σύμβολο ΟΑΣΗΣ ή το BBGID. Επίσης, στο δανεισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα μέλη της αγοράς παραγώγων. Πλέον θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη.   

Επίσης, θα εφαρμοστούν:

  • Ένα σύστημα εκκαθάρισης για όλα τα προϊόντα (ΣΑΤ)
  • Με συνεγγύηση κινδύνου (ίδρυση κεφαλαίου εκκαθάρισης)
  • Κοινοί κωδικοί μελών και χρηστών ανά αγορά
  • Υπολογισμός margin σε επίπεδο λογαριασμού εκκαθάρισης, όπου υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης πελατών (netting αντίθετων θέσεωνπελατών)
  • Διαχείριση κινδύνου από τη στιγμή εισαγωγής της εντολής μέσω κατανάλωσης διαθέσιμου πιστωτικού ορίου
  • Ύπαρξη Intraday Margin με συχνή επικοινωνία ΣΑΤ και ΟΑΣΗΣ
  • Μη δυνατότητα Rectification, αλλά δυνατότητα διάρθρωσης συναλλαγών στα παράγωγα
  • Δυνατότητα μετάθεσης εκκαθάρισης (give up) στα παράγωγα, και
  • Δυνατότητα μεταφοράς θέσης μεταξύ εκκαθαριστικών μελών από τα ίδια τα μέλη.

Facebook Comments