Την πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ» με σταθερή προοπτική επιβεβαίωσε για τις ΗΠΑ ο οίκος Fitch, αίροντας το καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης στο οποίο είχε θέσει τη χώρα τον Οκτώβριο του 2013.

Η Fitch σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγαλύτερη ανοχή χρέους από ό,τι άλλες χώρες που διαθέτουν τριπλό Α, λόγω της απαράμιλλης ευελιξίας χρηματοδότησης που τους παρέχεται, καθώς αποτελούν τον εκδότη του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και χώρα αναφοράς για τίτλους σταθερού εισοδήματος.

«Ως εκ τούτου, η Fitch δεν πιστεύει ότι ο ρόλος του αμερικανικού δολαρίου ως κυρίαρχου παγκόσμιου αποθεματικού ή ανοχής του χρέους έχει ουσιαστικά ζημιωθεί», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης και καταλήγει: «Η ισχυρή δημοσιονομική προσαρμογή έχει επιτευχθεί».

Facebook Comments