Η συμφωνία με την τρόικα διαμορφώνει ένα ένα νέο σκηνικό μετά την 4-ετή εφαρμογή που προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τονίζει μεταξύ άλλων στο εβδομαδιαίο σχόλιο της η Alpha Bank, κάνοντας λόγο για ανατροπή του μεταπολιτευτικού οικονομικού «παραδείγματος».

Σύμφωνα με την Alpha Bank, αυτή η διάσταση δίδεται από τις παρακάτω ορίζουσες:

Πρώτον, οι μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες των τελευταίων τριών 10ετιών (των υπέρμετρα διογκωμένων και συνεχώς αυξανόμενων ελλειμμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας) έχουν αντιμετωπιστεί ριζικά και δεν θεωρούνται πλέον ανυπέρβλητα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Δεύτερον, μετά από 6 χρόνια μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ, η χώρα αιφνιδιάζει τώρα θετικά τους αναλυτές και τους δανειστές επιτυγχάνοντας ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει τις προσδοκίες τους.

Η σημειωθείσα μεγαλύτερη του αναμενομένου αποκλιμάκωση του ρυθμού μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ, από -7,0% το 2012, σε -3,85% το 2013 (-2,3% στο 4ο 3μηνο.2013), ενισχύει ουσιαστικά τις προοπτικές που υπάρχουν για είσοδο της χώρας σε θετική αναπτυξιακή πορεία από το 2014.

Όσον αφορά την επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, αυτή αντικατοπτρίζεται και στην πορεία των περιθωρίων απόδοσης των ελληνικών 10ετών κρατικών ομολόγων αλλά και στις ανακοινώσεις μεγάλων ξένων πολυεθνικών εταιριών για εγκατάσταση στην Ελλάδα μέρους της παραγωγικής τους διαδικασίας, ή κέντρων διανομής και πωλήσεων προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Έτσι, μετά την επιτευχθείσα συμφωνία με την Τρόικα το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εισέρχεται σε μια νέα φάση, σημειώνει η Alpha Bank.  Αξιοσημείωτα στοιχεία της συμφωνίας είναι η διανομή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους έως  525 εκατ. για την οικονομική ενίσχυση των ενστόλων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανέργων, των αστέγων, καθώς και των οικογενειών που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα.

Επίσης, ένα σημαντικό μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος (εκτιμώμενου ύψους 700 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την αντιστάθμιση των απωλειών στα κρατικά έσοδα από τη μείωση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες και κατά 1,0 π.μ. για τους εργαζόμενους. Το μέτρο αυτό έχει πολύ σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας από το 2014 και στα επόμενα έτη. Τέλος, ένα σημαντικό μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους 1 δισ.  ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση του δημοσίου χρέους.

Η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι με πολύ ευνοϊκές προοπτικές αυτή τη φορά, αν βέβαια εκμεταλλευτεί τη θετική αυτή συγκυρία, που προέκυψε, ασφαλώς, ως αποτελέσματα σημαντικών των θυσιών του ελληνικού λαού. Αναμένεται ότι οι νέες προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα και με εμπιστοσύνη στις πραγματικές δυνατότητες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.  Ειδικότερα, υπάρχουν τώρα ευνοϊκές προοπτικές για την αξιοποίηση της αυξημένης εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και το ενδιαφέρον των επενδυτών να επενδύσουν σε ελληνικά χρηματοοικονομικά μέσα.  Αυτή η αξιοποίηση μπορεί να γίνει με έγκαιρη έξοδο και του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές για άντληση κεφαλαίων και για ακύρωση κάθε εκτίμησης περί χρηματοδοτικών κενών για τη χώρα το 2014-2015.

Επιπλέον, αναμένεται η αξιοποίηση του ισχυρού διαπραγματευτικού όπλου της κυβέρνησης, δηλαδή του αναπάντεχα υψηλού εκτιμώμενου πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013, για έναρξη της συζήτησης στο Eurogroup για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012.

Τέλος, αναμένεται και η αναβάθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, όπως επισημαίνει σε πρόσφατη μελέτη του και ο ΟΟΣΑ, έτσι ώστε να θεραπευθούν τα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική κρίση στον κοινωνικό ιστό. Αυτή η αναβάθμιση θα πρέπει να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διοίκησης στην ελληνική κρατική μηχανή και όχι σε πρακτικές μη αποδοτικής διάθεσης πόρων, όπως σε μεγάλο βαθμό συνέβαινε στο παρελθόν.

Facebook Comments