Την εφαρμογή κατά προτεραιότητα των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο για τις επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση πτώχευσης ζητά από τις εφορίες και τον ελεγκτικό μηχανισμό ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες, όταν η Δ.Ο.Υ. λαμβάνει γνώση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 θα εντοπίζει τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και τυχόν συνυπόχρεων προσώπων και θα εξετάζει τις βεβαιωμένες οφειλές με βάση τα στοιχεία του συστήματος taxis. Στη συνέχεια, θα εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα λήψης μέτρων διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του αιτούντος ή συνυπόχρεων προσώπων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε σχετική χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση λήψης προληπτικών μέτρων.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αποφευχθούν περιπτώσεις εκμετάλλευσης του άρθρου 99 από επιχειρήσεις, για να μπλοκάρουν την καταβολή των υποχρεώσεων τους προς το δημόσιο.

Facebook Comments