Η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, έχουν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των νοικοκυριών, μειώνοντας την κατανάλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης, κυρίως επωνύμων, όπως προκύπτει πρόσφατη μελέτη της Hellastat για τον εγχώριο κλάδο του χονδρικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το δείκτη όγκου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 ο τομέας ένδυσης-υπόδησης κατέγραψε υποχώρηση 18,8% (η μεγαλύτερη απώλεια συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου), ενώ τους πρώτους 8 μήνες του 2012 η πτώση έγινε εντονότερη (-21,5% σε ετήσια βάση). Η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2005 ανέρχεται σε περίπου 30%.

Σημαντικοί αντιπρόσωποι γνωστών εμπορικών σημάτων βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, έχοντας απωλέσει τα δικαιώματα διακίνησης των εν λόγω brands. Ενδεικτικά, η RIDENCO δεν διακινεί πλέον τις μάρκες Timberland και Nautica που αντιπροσώπευε για χρόνια, ενώ οι Burberry και D&G διακινούν τα προϊόντα τους απευθείας στην ελληνική αγορά, μετά την πτώχευση της ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Επιπλέον, οι εταιρείες είναι αντιμέτωπες με τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλούν οι εισαγωγές ενδυμάτων χαμηλού κόστους από ασιατικές κυρίως χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κ.ά.), ενώ πολλά από αυτά τα προϊόντα εμπορεύονται παράνομα. Σημαντικό κανάλι διανομής για τους χονδρεμπόρους αποτελούν πλέον τα εκπτωτικά καταστήματα, τα οποία προσφέροντας ελκυστικές τιμές δεικνύουν ανθεκτικότητα στη κρίση.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 68 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

– Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγματος το 2011 υποχώρησε για τρίτη διαδοχική χρονιά κατά 10,1%, στα 934,51 εκατ. ευρλώ. Το 80% των εταιριών σημείωσαν κάμψη Πωλήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -15,9%.
– Εξαιρουμένης της PUMA HELLAS A.E., της οποίας τα βελτιωμένα αποτελέσματα δημιουργούν ακραίες μεταβολές στο δείγμα, οι προ φόρων ζημιές σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 47,65 εκατ. ευρώ. Το 51% των επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας ήταν ζημιογόνες, με τις περισσότερες από αυτές να προέρχονται από κέρδη την προοηγούμενη χρονιά.
– Το περιθώριο μικτών κερδών ενισχύθηκε οριακά σε 36,8%, παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε στο 5,5%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ κατέστη αρνητικό (-1%).
– Η γενική ρευστότητα σχηματίστηκε στο 1,3.
– Το εκτεταμένο διάστημα είσπραξης των Απαιτήσεων (πάνω από 8 μήνες το 2011) και ο βραδύς ρυθμός διακίνησης Αποθεμάτων (5 μήνες) οδήγησαν τον Εμπορικό Κύκλο στις 179 ημέρες.
– Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 2 προς 1.
– Λόγω των επιδεινούμενων αποτελεσμάτων, η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) μειώθηκε σε μόλις 0,9% (από 3,6% το 2010).

Facebook Comments