Περαιτέρω μείωση της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη καταγράφηκε το Φεβρουάριο, ενώ η αυξητική πορεία της προσφοράς χρήματος παρέμεινε υποτονική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η πορεία των μεγεθών αυτών δείχνει ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας που έχει λάβει η ΕΚΤ δεν έχουν καταφέρει να επιδράσουν θετικά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 2,2% το Φεβρουάριο σε σχέση ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο η μείωση ήταν της τάσξεως του 2,3%. Ο δείκτης προσφοράς χρήματος Μ3, ωστόσο, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,3%.

Facebook Comments