Πρόγραμμα εθελουσίας για εργαζόμενους που κατέχουν θέση έως και επίπεδο υποδιευθυντή με προϋπηρεσία άνω των 4 ετών ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ για τη θυγατρική της Cosmote.

Το πρόγραμμα είναι μικρής έκτασης και προκειμένου να γίνει ελκυστικό περιλαμβάνει 4 άξονες με επιπλέον κίνητρα και παροχές για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:

1. Νόμιμη αποζημίωση χωρίς προειδοποίηση

2. Οκτώ μηνιαίους μισθούς

3. Επιπλέον μισθούς σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων για ένα παιδί 6 μηνιαίους μισθούς, (8 για μονογονεϊκή οικογένεια) 8 μισθούς για 2 παιδιά (10 για μονογονεϊκή) 10 μισθούς για τρία παιδιά (12 για μονογονεική) και 12 μισθούς για τέσσερα και άνω παιδιά (14 για

μονογονεική)

4. Διατήρηση μέχρι 31/12/2013 ιδιωτικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς κόστος, σύνδεση του κινητού σε προνομιακό εταιρικό πρόγραμμα, δαπάνη φύλαξης τέκνων.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σύνολο του συσσωρευμένου κεφαλαίου που τους αναλογεί στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εφόσον συμμετέχουν ανεξάρτητα από τους όρους ωρίμανσης

Η προθεσμία για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας θα πρέπει να δηλωθεί στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες (μέχρι την Παρασκευή 19/4) και σύμφωνα με τη σχετική επιστολή που έχει ήδη δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη ικανοποίησης αιτημάτων για εθελουσία βάσει επιχειρησιακών αναγκών.

Facebook Comments