Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Euromedica με εκπροσώπου στρατηγικών επενδυτών, σχετικά με την είσοδό των τελευταίων στον Όμιλο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην αρνητική αυτή εξέλιξη ήταν «το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο του τομέα υγείας και ιδιαίτερα η ψήφιση μέτρων όπως το rebate και το claw back, που λειτουργούν αποτρεπτικά για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή έχοντας άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στους ιδιώτες παρόχους υγείας».

«Τα μέτρα αυτά ψηφίσθηκαν χωρίς καμία προειδοποίηση και έχουν αναδρομική ισχύ εφαρμογή, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις και ανατρέπουν κάθε μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναστολή των διαπραγματεύσεων με τους συγκεκριμένους επενδυτές», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Euromedica.

Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Euromedica εξακολουθεί να αναζητεί συνέργειες που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης τόσο στον τομέα των διαγνωστικών κέντρων όσο και στον τομέα των κλινικών.

Παράλληλα, η Euromedica «συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού βασικοί πυλώνες του οποίου αποτελούν η επέκταση των δραστηριοτήτων στις νέες εκτός Ελλάδος αγορές και η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού».

Facebook Comments