Η ABN Amro ανακοίνωσε σήμερα πως τα καθαρά κέρδη της το γ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ δήλωσε πως αναμένει να εγγράψει πρόβλεψη αναδιάρθρωσης ύψους 50-100 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, καθώς συνεχίζει να επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Η ABN Amro, που ανήκει κατά 56% στην Ολλανδική κυβέρνηση, εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 661 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, από 556 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το τρίμηνο παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,57 δισ. ευρώ, ενώ το CET1 διατηρήθηκε στο 17,6%.

Facebook Comments