Η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος, θυγατρική σε ποσοστό 86% της Ελλλάκτωρ, είναι η πρώτη εταιρεία που μετά από πέντε χρόνια εισέρχεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Η προηγούμενη ήταν η MIG Real Estate, τον Ιούλιο του 2009, ενώ στη συνέχεια μεσολάβησε η έξοδος από το ταμπλό και η εισαγωγή πάλι της Coca Cola και της Βιοχάλκο, αλλά από την αγορά δεν λογίζονται ως καθαρές και φρέσκες εισαγωγές στο ταμπλό του Χ.Α.

Οι συζητήσεις της διοίκησης της εταιρείας, με τις αρμόδιες χρηματιστηριακές βρίσκονται σε καλό δρόμο και, όπως όλα δείχνουν θα προηγηθεί της επανεισαγωγής της Τσιπίτα και της Πανγαία. Δεν αποκλείεται, η εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α., πριν από το καλοκαίρι.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση των ΑΠΕ (κυρίως αιολική καθώς και ηλιακή, υδροηλεκτρική και γεωθερμία).

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας:

 • Εντοπισμός περιοχών για εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων.
 • Μετρήσεις και μελέτες αξιολόγησης του αιολικού δυναμικού.
 • Μελέτη, σχεδιασμός και αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.
 • Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Χρηματοδότηση & Κατασκευή Αιολικών Πάρκων.
 • Εκπόνηση μελετών – Βελτιστοποίηση έργων
 • Προμήθειες εξοπλισμού (ΑΓ).
 • Ανάθεση και επίβλεψη εργασιών.
 • Λειτουργία και Διαχείριση Αιολικών Πάρκων.

Η ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ξεκίνησε το 2000 από μια μικρή ομάδα 5 ατόμων και σήμερα απασχολεί 32 έμπειρα & υψηλής κατάρτισης άτομα. Το 2001 υπέβαλε τις πρώτες αιτήσεις για άδεια παραγωγής και το 2003 ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα της εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε έργο, το οποίο επιβλέπει τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και στα κεντρικά της γραφεία, on line σύστημα εποπτείας και ελέγχου για την επίβλεψη της λειτουργίας, της διαθεσιμότητας των ανεμογενητριών και την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα για τις μετρήσεις και μελέτες αξιολόγησης του αιολικού δυναμικού η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. συνεργάζεται με την Ελληνική Τεχνοδομική Ενεργειακή Α.Ε., που είναι πιστοποιημένος φορέας ανεμολογικών μετρήσεων κατά ISO 170-25.

Η ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα:

 • λειτουργεί δώδεκα αιολικά πάρκα, 1 φωτοβολταϊκό σταθμό και ένα μικρό υδροηλεκτικό, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 170 MW.
 • κατασκευάζει δύο αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 60 MW.
 • κατέχει άδειες παραγωγής για έργα ισχύος 865 MW και
 • προγραμματίζει την υλοποίηση έργων ισχύος 1.113 MW (μεταξύ των οποίων 36 MW από φωτοβολταϊκά και μικρά υδροηλεκτρικά και 162 MW από off shore).

Το ενεργειακό μερίδιο της εταιρείας αντιπροσωπεύει το 10% της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει τις μετρήσεις στην Ελλάδα αναζητώντας νέες θέσεις για την υλοποίηση έργων και αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Facebook Comments