Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε με την απόφαση του Eurogroup με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή της δόσης, είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει οριακά το περιθώριο (διαφορά απόδοσης ελληνικού δεκαετούς ομολόγου από το αντίστοιχο γερμανικό) κάτω από το 5%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) οι συναλλαγές που καταγράφηκαν σήμερα ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς και το εναπομείναν 1 εκατ. ευρώ σε εντολή πώλησης.

Η απόδοση του νέου 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 6,49% από 6,61% που έκλεισε χθες, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση 1,57% να υποχωρήσει στο 4,91% από το 5,03% που έκλεισε χθες.

Στη διατραπεζική αγορά τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. τσι το επιτόκιο στο χρόνο διαμορφώθηκε στο 0,591% από 0,59% χθες, στη διάρκεια των 9 μηνών κυμαίνονταν στο 0,50% από 0,501%, το εξάμηνο διατηρήθηκε στο 0,418%, στο τρίμηνο κυμαίνονταν στο 0,313%. Τέλος στο μήνα το επιτόκιο κυμαίνονταν στο 0,235% από 0,237% χθες.

Facebook Comments