Ο Μάρτιος ήταν ο 17ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 52,9% έναντι 51,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,7%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (25.082,91 εκατ. ευρώ ή 35,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 34,0% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,7% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. (συμμετοχή ξένων χωρίς ΤΧΣ Φεβ. 2014: 32,8%). Τον Μάρτιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 103,32 εκατ. και πραγματοποίησαν το 59,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 84,49 εκατ. ευρώ.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2014 έφτασε τα 2.520,79 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 42,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.771,75 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.179,41 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 113,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2014 ήταν 132,67 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (88,59 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (65,52 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε στις 33.734 έναντι 29.917 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 35.841). Τον Μάρτιο 2014 δημιουργήθηκαν 1.121 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.054 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 70,16 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 67,38 δισ., σημειώθηκε αύξηση 4,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 33,11 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 111,9%.

Facebook Comments