Στον φυσικό τους χώρο επιστρέφουν οι εισηγμένες οι εισηγμένες για την άντληση κεφαλαίων. Δηλαδή, το Χρηματιστήριο. Με τις εισροές των κεφαλαίων από ξένα funds να ξεπερνά τα 2,5 δις. Ευρώ τον τελευταίο χρόνο, τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών να ανέρχονται για Πειραιώς και Alpha πάνω από 3 δις. Ευρώ και μετά την αύξηση κεφαλαίου της  Eurobabnk σε 6 δις. Ευρώ, οι εταιρείες μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων παίρνουν απόφαση να εκμεταλλευτούν το καλό momentum της αγοράς και ανακοινώνουν αυξήσεις κεφαλαίου.

Όλες οι αυξήσεις κεφαλαίου έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων τους, αφού η κρίση εξαφάνισε κάθε σεντ από τα ταμεία τους, όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς.

Την αρχή έκανε η Lamda Development, η οποία προ δεκαημέρου ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ. Με την άντληση κεφαλαίων η εταιρεία επιτυγχάνει τη σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της με σκοπό την ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC (πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης), τη συμμετοχή είτε σε νέα project ιδιωτικού χαρακτήρα είτε σε διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων καθώς και τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Τέλος, μέρος των ως άνω πρόσθετων κεφαλαίων θα διατεθεί για επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό.

Χθες έγινε γνωστό ότι δύο ακόμα εισηγμένες προβαίνουν σε αντίστοιχη κίνηση. Η Alco και η Audiovisual. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλκο τονίζει ότι προκειμένου να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου της, προτίθεται στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στις 16 Μαΐου του 2014, να συμπεριλάβει στα θέματα της και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 έως 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2014 και θα προσδώσει λύση και στις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης των ακαθαρίστων εσόδων του Ομίλου μέσω εξαγωγών στην Γερμανία, που θα επιτευχθούν σε συνεργασία με Γερμανικές θυγατρικές εταιρείες με τις οποίες ευρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι προοπτικές του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση προβλέπεται ότι θα είναι θα είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με την εικόνα των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης η οποία είχε επιβαρυνθεί με δαπάνες σημαντικών προβλέψεων επισφαλών πελατών και προβλέψεις απαιτήσεων συμμετοχών οι οποίες πλέον έχουν καλυφθεί. Το αποτέλεσμα της χρήσης της εταιρείας αναμένεται να είναι οριακά θετικό.

Από την πλευρά της η Adiovisual αναφέρει ότι σε επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, θα τεθεί  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε εύρος από 20 εκατ. ευρώ έως 25 εκατ. ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2014.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την απελθούσα χρήση, στο μεταξύ, και η Euromedica αναφέρεται στην πιθανότητα να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Και όχι μόνο αυτό. Μετά από πέντε χρόνια ξεπαγώνουν οι δημόσιες εγγραφές. Όπως πρώτο έγραψε το «MN», η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος είναι η πρώτη εταιρεία η οποία σκοπεύει την εισαγωγή της στο Χ.Α., με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι μόλις την περασμένη  Παρασκευή κατατέθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο στις εποπτικές αρχές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα προχωρήσουν οι εισαγωγές των Τσιπίτα και Πανγαία. 

Facebook Comments