Περισσότερα από όσα θα λάμβαναν αν εργάζονταν προσφέρει η Cyta σε ορισμένους υπαλλήλους της για να φύγουν πρόωρα. Σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον οργανισμό στη βουλή, η Cyta προσφέρει σε όσους θα φύγουν πρόωρα όφελος μέχρι 102% των μελλοντικών απολαβών.

Για 66 άτομα, η αξία αυτή φθάνει ή ξεπερνά το 85%, κυρίως γιατί έχουν κατοχυρώσει πλήρως τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα.

Για όλους τους υπαλλήλους, η μέση αποζημίωση υπολογίζεται ότι φθάνει το 57% των μελλοντικών απολαβών.

Η μέση αποζημίωση υπολογίζεται στις €72 χιλ. και η μέγιστη θα είναι €125 χιλ. Θα λάβουν τη μέγιστη αποζημίωση 89 άτομα.

Σε επιστολή του προς τη βουλή, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Cyta Άριστος Ριρής αναφέρει ότι το τελευταίο αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο υποβλήθηκε με επιστολή ημερομηνίας 13/3/2014 προνοεί μειωμένες αποζημιώσεις κατά 5% και μέγιστη αποζημίωση €125 χιλ. σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Ο μέσος όρος αποζημίωσης μειώνεται στις €71,8 χιλ.

Τονίζεται ότι σημαντική παράμετρος του σχεδίου είναι το στατιστικό «αξία στον εργαζόμενο» που επιμετρά την ελκυστικότητα του σχεδίου συγκρίνοντας όλα τα έσοδα για τον εργαζόμενο πριν και μετά την ημερομηνία αποχώρησης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές των καθαρών εσόδων.

Με βάση το σχέδιο η αξία στον εργαζόμενο για το προσωπικό που θα αποχωρήσει έχει μέσο όρο 57%, ενώ φθάνει το 93% για προσωπικό ηλικίας 60-65. Το όφελος ξεπερνά το 100% (102%) μόνο για τρία άτομα.

Ποσοστά άνω του 85% αφορούν εργαζομένους που έχουν κατοχυρώσει πλήρως τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, 400 μήνες και άνω των 55 ετών (συνολικά 66 άτομα). Σημειώνεται ότι ποσοστά άνω του 85% προκύπτουν λόγω του ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν όλοι κατοχυρώσει πλήρως τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Αν υπολογιστεί ξανά αυτό το στατιστικό χωρίς να ληφθεί υπόψη το εφάπαξ κίνητρο από το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, τότε το μέσο ποσοστό ανέρχεται στο 77% επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της αναπλήρωσης προκύπτει από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία έχουν πλήρως θεμελιωθεί και ισχύουν σε κάθε περίπτωση, είτε ο εργαζόμενος αποφασίσει να αποχωρήσει με το σχέδιο, είτε παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας κανονικής αφυπηρέτησης.

Όσον αφορά το μέγιστο ποσό αποζημίωσης των €125 χιλ., αφορά 89 άτομα εκ των οποίων μόνο 9 έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Σαν αποτέλεσμα, για τα υπόλοιπα άτομα έστω και με αποζημίωση €125 χιλ., η αξία στον εργαζόμενο κυμαίνεται στο 80%-85%.

Ο κ. Ριρής σημειώνει ότι οι περιορισμένες ανάγκες πρόσληψης αφορούν βασικά την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στις νέες τεχνολογίες και όχι την αναπλήρωση προσωπικού που θα αποχωρήσει.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά μόνιμο προσωπικό οι ανάγκες για 15 μηχανικούς/ λειτουργούς και 35 τεχνικούς θα υπάρχουν ακόμα και χωρίς την υλοποίηση του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές προκηρύχθηκαν το 2011, λήφθηκαν οι αιτήσεις αλλά σταμάτησε η διαδικασία λόγω παγοποίησης των προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. «Σε τεχνολογικούς οργανισμούς όπως είναι η Cyta όπου η τεχνολογία αλλάζει με την ημέρα ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού με νέα άτομα εξειδικευμένα στις νέες τεχνολογίες είναι θέμα επιβίωσης», υπογραμμίζει.

Σε σχέση με την ανάγκη για πρόσληψη ωρομίσθιων, σημειώνεται ότι η ανάγκη αυτή αφορά βασικά το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης και την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών.

Τονίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής είναι καθορισμένα στο σχέδιο και με βάση αυτά τα κριτήρια μετά την υποβολή των αιτήσεων που θα γίνει ηλεκτρονικά, θα προκύψει αυτόματα κατάλογος με σειρά προτεραιότητας για αποχώρηση αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα παρεμβάσεων. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μην επιτρέψει την αποχώρηση αν το επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Facebook Comments