Τα καλά νέα από την αναβάθμιση κατά τρεις μονάδες από την S&P της ΔΕΗ δεν αφορούν μόνο την Επιχείρηση, αλλά και τις θυγατρικές της.  Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας αφορά σε μεγάλο βαθμό τις θυγατρικές της, υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, αφού έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συμφωνίας με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανείων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η εταιρεία, που τελεί υπό πώληση αποκτά ένα ακόμα δέλεαρ για τον υποψήφιο αγοραστή, αφού τα δάνεια του ΑΔΜΗΕ, εξαιτίας της αναβάθμισης, έχουν καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, σε μία αγορά που πραγματικά στενάζει. 

Facebook Comments