Με τηλεδιάσκεψη εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΗ η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ (του Διαχειριστή των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), καθώς η ΓΕΝΟΠ εμπόδισε την προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του ΔΣ για το θέμα προχωρώντας σε κατάληψη της αίθουσας συνεδριάσεων.

Η πρόσκληση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, εγκρίθηκε σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εκδηλώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ενδιαφέρον τους ως τις 9 Μαίου.

Η αποκρατικοποίηση θα γίνει με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (προεπιλογή και τελική επιλογή). Στη δεύτερη φάση θα περάσουν όσοι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια που τίθενται από την πρόσκληση, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Υπολογίζεται ότι ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου, δηλαδή περίπου σε 2,5 μήνες.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι, ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων των τριών τελευταίων ετών να είναι τουλάχιστον 350 εκατ. Ευρώ. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι διαχειριστής κεφαλαίων θα πρέπει να έχει διαθέσιμα μη επενδεδυμένα κεφάλαια επίσης 350 εκατ. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να έχει τριετή εμπειρία στη διαχείριση δικτύων, εκτός αν παραχωρήσει τη διαχείριση του δικτύου στο Δημόσιο για 5 χρόνια.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «θα ακυρώσει, νομικά και συνδικαλιστικά, οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκλισης του ΔΣ της ΔΕΗ» και ότι «οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ θα μπουν εμπόδιο σε κάθε επιχείρηση συρρίκνωσης και απαξίωσης της πρώτης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας».

Σε κοινή δήλωσή τους, τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ εκπρόσωποι των εργαζομένων, Π. Καραλευθέρης και Ν. Φωτόπουλος χαρακτηρίζουν άκυρη και παράνομη τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ και αναγγέλουν ότι θα προσβάλουν νομικά την απόφαση που ελήφθη.

Facebook Comments