Οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρούν καθώς η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται όλο και περισσότερο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης. Στο μέτωπο του χρέους, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει ουσιαστικά μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους από τους επίσημους πιστωτές της, από ότι εκτιμά η αγορά.

“Είμαστε long στα μακροπρόθεσμα και τα βραχυπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα καθώς θεωρούμε πως αυτός είναι ένας ελκυστικός τρόπος να τοποθετηθεί κανείς για την περαιτέρω εξομάλυνση του υψηλού risk premium που εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένο στα ελληνικά ομόλογα και στην ελληνική καμπύλη αποδόσεων”, υπογραμμίζει.

Εν τω μεταξύ, τα υψηλά επιτόκια σημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι ένα καλό “carry trade”, το οποίο περιλαμβάνει τον δανεισμό σε ένα νόμισμα χαμηλού επιτοκίου για την αγορά assets υψηλού επιτοκίου, όπως προσθέτει.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments