Να εκμεταλλευτεί το momentum στην αγορά επιδιώκει η Εθνική Τράπεζα, η οποία την προσεχή Τρίτη, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποφασίζει την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα θα αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το οριστικό σχέδιο για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών (μαζί με άλλες δύο τράπεζες, την Αττικής και την Πανελλήνια).

Η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να φτάνει μέχρι τα 2 δις. ευρώ και ο στόχος είναι, όπως συνέβη και στις άλλεςδύο τράπεζες που προηγήθηκαν, την Alpha και την Πειραιώς, η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών Αλογοσκούφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση κινείται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της, δηλαδή την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 2,183 εκατ. ευρώ, από τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, δηλαδή την οργανική κερδοφορία αλλά και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Στελέχη της τράπεζας τονίζουν ότι ο όμιλος διαθέτει μεγάλο αριθμό θυγατρικών και περιουσιακών στοιχείων.

Μεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων περιλαμβάνονται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η πώληση των Α/Κ (ήδη η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με ξένο επενδυτή), καθώς και η πώληση ποσοστού άνω του 40% της Finansbank.

Παράλληλα, η Εθνική σχεδιάζει να βγει άμεσα στις αγορές με την έκδοση ομολόγου με σκοπό την άντληση ρευστότητας, ωστόσο πρώτα θα προηγηθεί η αύξηση κεφαλαίου, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές. Η διοίκηση της τράπεζας ήταν πανέτοιμη να προχωρήσει στην έκδοση του ομολόγου εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο αποφασίστηκε, για να διευκολυνθεί το ελληνικό Δημόσιο, να καθυστερήσει την έκδοση και να προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της δικής του ομολογιακής έκδοσης.

Eurobank

Η Eurobank από την πλευρά της πήρε το πράσινο φως από τους μετόχους για να τρέξει τη δική της αύξηση κεφαλαίου, ύψους 2,86 δισ. ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής με την οποία το ΤΧΣ είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του περασμένου καλοκαιριού ή και της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα συμμετέχει στην αύξηση μόνον αν ο ιδιωτικός τομέας δεν καλύψει το σύνολο της έκδοσης.

Το επόμενο δεκαπενθήμερο τα στελέχη της Eurobank θα ξεκινήσουν σειρά παρουσιάσεων στο εξωτερικό, προκειμένου την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου να ανοίξει το βιβλίο.

Η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου. Η ελάχιστη τιμή των νέων μετοχών θα οριστεί από τους δύο συμβούλους που έχει προσλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αποτίμηση της τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η τιμή της έκδοσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας της τράπεζας, η οποία ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Εξάλλου, το ΤΧΣ αναμένεται να επιλέξει με τη συνδρομή των συμβούλων τη βασική ομάδα επενδυτών που θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Eurobank «θα θωρακιστεί και η κεφαλαιακή της επάρκεια θα της δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ολοι οι μέτοχοι, κυρίως το ΤΧΣ, αναμένεται να ωφεληθούν», τόνισε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου και προσέθεσε: «η Eurobank μετά την αύξηση θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ευχερέστερα τις προκλήσεις του μέλλοντος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη βελτίωση των συνθηκών της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας η προσέλκυση ποιοτικών μακροπρόθεσμων επενδυτών οι οποίοι θα την στηρίξουν στους μακροχρόνιους στόχους της».  Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan.

Facebook Comments