Στο 2,5% έχει καθοριστεί το επιτόκιο από το κράτος προς τις τράπεζες που θα συμβληθούν στο σχέδιο παραχώρησης δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους developers.

Η γενική διεύθυνση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συντονισμού και ανάπτυξης άρχισε ήδη την επεξεργασία των κριτηρίων με τα οποία θα παραχωρείται δάνειο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών από το ταμείο επιχειρηματικότητας, που βρίσκεται το γραφείο προγραμματισμού.

Το ευρωπαϊκό ταμείο επιχειρηματικότητας προχώρησε στη χορήγηση δανείου ύψους €100 εκ. στην κυπριακή Δημοκρατία η οποία θα συστήσει χρηματοδοτικό μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου το δημόσιο και εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα χορηγούν δάνεια σε κυπριακές ΜμΕ σε βάση επιμερισμού των κινδύνων.

Οι κυπριακές τράπεζες που θα συμβληθούν θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό έτσι ώστε το ποσό που θα καταλήξει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι €200 εκ.

Το επιτόκιο που θα επιβάλλει το κράτος στις τράπεζες που θα λάβουν τα χρήματα του σχεδίου για να παρέχουν δάνεια στις ΜμΕ μέσω του ταμείου επιχειρηματικότητας, ανέρχεται στο 2,5%, το οποίο θα συνυπολογίζεται με το επιτόκιο που θα καθορίσουν οι τράπεζες με στόχο να βγαίνει ο μέσος όρος και να παραχωρείται στις ΜμΕ φθηνό χρήμα.

Μέχρι στιγμής, βάσει πληροφοριών, ενδιαφέρον για να συμμετέχει στο σχέδιο επέδειξε η Τράπεζα Κύπρου.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθόρισε και τα κριτήρια για τις τράπεζες που θα συμβληθούν, ενώ το γραφείο προγραμματισμού επεξεργάζεται τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες για να παραχωρούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια.

Εκπρόσωποι της γενικής διεύθυνσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων συντονισμού και ανάπτυξης πραγματοποίησαν επαφές με εκπροσώπους του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ για το ζήτημα των κριτηρίων για τα οποία θα έχουν λόγο και οι τράπεζες που θα παρέχουν τα δάνεια.

Κάθε έξι μήνες το γραφείο προγραμματισμού θα πραγματοποιεί έλεγχο προόδου του σχεδίου.

Από το σχέδιο εξαιρούνται οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.

Σύμφωνα με υποδείξεις του γραφείου προγραμματισμού, η κάθε τράπεζα που θα συμβληθεί με το σχέδιο θα πρέπει να έχει τους δικούς της όρους για είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους.

Facebook Comments