Σταθεροποίηση του ΑΕΠ φέτος στα περυσινά επίπεδα προβλέπει στη νέα έκθεσή του για την ελληνική οικονομία το ΙΟΒΕ, ενώ θεωρεί πιθανή μια μικρή άνοδό του.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε – σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – εκ νέου στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, στο 2,3%, από 3,2% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 5,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Πρόκειται για τη χαμηλότερη πτώση του ΑΕΠ από την εκκίνηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής στα μέσα του 2010.

Έτσι συνολικά η πτώση του ΑΕΠ στο σύνολο του προηγούμενου έτους, διαμορφώθηκε στο 3,9%, από 7,0% το 2012, σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά πως η υλοποίηση των αποφάσεων από την πρόσφατη διαπραγμάτευση με την τρόικα, σε συνδυασμό με τις προσεχείς εξελίξεις στο θέμα της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, κατόπιν της ανακοίνωσης των ικανοποιητικών δημοσιονομικών επιδόσεων για το προηγούμενο έτος και της επιστροφής της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, διαμορφώνουν ως επί το πλείστον τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στη συνέχεια του 2014.

«Ο τρέχων εκλογικός κύκλος δημιουργεί αβεβαιότητα και έχει οδηγήσει σε αναμονή επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, παρόλο που αφορά αυτή τη φορά εθνικές εκλογές», αναφέρεται στη μελέτη.

Δεν θα ληφθούν νέα μέτρα φέτος

Αναλυτικά, το καλύτερο του αναμενόμενου δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2013, που αποτυπώθηκε στα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά πάσα πιθανότητα αποσείει τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το τρέχον έτος. Ωστόσο, όπως παρατηρεί το ΙΟΒΕ, δημοσιονομικές παρεμβάσεις που είχαν αποφασιστεί στην προηγούμενη αξιολόγηση του προγράμματος θα εφαρμοστούν, με αρνητικές επιδράσεις κυρίως στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Όσον αφορά στην έκδοση ομολόγου μεσοπρόθεσμης διάρκειας από το ελληνικό δημόσιο, με ικανοποιητικό επιτόκιο, το ΙΟΒΕ εκτιμά πως ενθαρρύνει και διευκολύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες από το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου αυτό να βελτιώσει δραστικά τη ρευστότητά του και να διευρύνει τις χορηγήσεις του, με όρους βιώσιμους για τις επιχειρήσεις.

«Κλειδί» ο τουριστικός κλάδος

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν και πόσο θα αυξηθεί φέτος το ΑΕΠ της είναι η δραστηριότητα του τουριστικού κλάδου, που έχει διαχρονικά υψηλή βαρύτητα στο εγχώριο προϊόν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα και τις αναμενόμενες εξελίξεις στο πολιτικοοικονομικό πεδίο, το Ίδρυμα προβλέπει νέες πιέσεις στα εισοδήματα εργαζομένων και συνταξιούχων από τα ειλημμένα πέρυσι για το τρέχον έτος δημοσιονομικά μέτρα, αρκετά μικρότερης όμως έντασης από ότι το 2013.

Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική κατανάλωση θα περιοριστεί φέτος σε μικρό βαθμό, κατά 1,5-2,0%, σε αντίθεση με την περυσινή συρρίκνωσή της κατά 6,0%.

Την ίδια ώρα, σε ανοδική τροχιά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν το 2014 οι εξαγωγές. Σε αντίθεση, όμως, με πέρυσι, η αύξησή τους θα προέλθει κυρίως – αν όχι αποκλειστικά – από την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών, μέσω του μεγαλύτερου διεθνούς τουριστικού ρεύματος και της ενίσχυσης των μεταφορικών δραστηριοτήτων.  Η άνοδός τους αναμένεται να ανέλθει στο 3-4%.

Facebook Comments