Ιδιαίτερα δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία, ενώ εκφράζεται και ανησυχία για τις επιπτώσεις που το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να έχει σε αυτήν.

Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση για την ελληνική οικονομία, οι Ρ.Μωυσής και Α.Κυριακόπουλος εκτίμησαν ότι η ύφεση θα είναι της τάξης του 4,6% φέτος, ο πληθωρισμός θα είναι μηδενικός, ενώ η ανεργία θα είναι στο 27,6% κατά μέσο όρο.

Ιδιαίτερες επιφυλάξεις εκφράστηκαν για την τακτική που ακολουθεί η χώρα μας έναντι της τρόικας, η οποία εστιάζεται, όπως επισημάνθηκε, στην εκτιαμίευση της δόσης και όχι στις αναγκαίες για την ανάπτυξη τομές.

Κριτική ασκήθηκε με έμφαση στην καθυστέρηση του εξορθολογισμού της δομής και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και, χαρακτηριστικά, ειπώθηκε ότι η ελληνική πλευρά με πεισματικό τρόπο διατηρεί τους επίορκους στο δυναμικό.

Ανησυχίες διατυπώθηκαν από την διοίκηση του ΙΟΒΕ και σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το κυπριακό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία -αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερες στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο – ενώ το γενικότερο κλίμα που χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο την οικονομία ενδεχομένως να ενισχύσει την αβεβαιότητα και να επηρεάσει τόσο την επιχειρηματική όσο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Το ΙΟΒΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξορθολογισμό του Δημοσίου, στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα καθώς και, γενικότερα, στην μεγαλύτερη συνέπεια έναντι των δεσμεύσεων της χώρα προς τους δανειστές.

Facebook Comments