Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο μεγαλομέτοχος της Εθνικής κ. Σπ. Λάτσης, που μέσω των warrants η συμμετοχή του φτάνει στο 10%, θα μπει στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Οι πληροφορίες από την Εθνική Τράπεζα αναφέρουν ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι ενημερωμένος για τις προθέσεις της διοίκησης να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου.

Με δεδομένο ότι η αύξηση κεφαλαίου αφορά νέους μετόχους εκτιμάται ότι η πλευρά Λάτση θα τοποθετηθεί στην αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου άλλωστε ότι οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, θα έχουν τιμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντα μεταξύ 2,5 – 3 ευρώ.

Οπότε θα είναι ευκαιρία να μειώσει την τιμή κτήσης, δεδομένου ότι η προηγούμενη αύξηση, αυτή της ανακεφαλαιοποίησης είχε γίνει στα 4,28 ευρώ. Ωστόσο, το ίδιο αναμένεται να πράξουν και πολλά εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Facebook Comments