Στο «ΒΒΒ+» διατήρησε η Fitch την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ιταλίας, μετατρέποντας ομως την προοπτική της ιταλικής οικονομίας από «αρνητική» σε «σταθερή».

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει πως η ύφεση έλαβε τέλος, πως οι συνθήκες χρηματοδότησης της Ιταλίας έχουν βελτιωθεί και πως οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν μειωθεί επειδή οι μεγάλες ιταλικές τράπεζες επωφελήθηκαν από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους.

Facebook Comments